Tel.: +421 918 817 784

A SMOOTH SEA

 NEVER MADE A SKILLFUL SAILOR

Poslanie

pomôcť partnerom – firmám zamestnávajúcich ľudí vedieť pracovať so schopnosťami a potencionálom svojich zamestnancov pre splnenie firemných cieľov. Mať správnych ľudí na správnom mieste a vybudovať silnú firmu, ktorá bude napredovať a ľudia v nej budú s radosťou pracovať. Dôležité je položiť správny základný kameň! S partnermi si budujeme seriózne vzťahy ktoré pretrvávajú dlhé roky, s firmami spolupracujeme na raste spoločnosti s najdôležitejším kapitálom spoločnosti, pomáhame riešiť fluktuáciu a modernizáciu spoločnosti.

“Najdôležitejším kapitálom každej spoločnosti je kapitál ľudský!” L.H.

Vízia

Udržať si popredné miesto na medzinárodnom trhu a na Slovensku v poskytovaní komplexných a špecializovaných personálnych služieb v lodnom svete, v hoteliérstve a v gastronómii. Pomáhame klientom dosiahnuť úspech v práci a pomáhame zamestnávateľom dosiahnúť úspech prostredníctvom motivovaných ľudí.

“Naučíme všetko aj opice, ak majú vôľu a sú motivované!” L.H.

Hodnoty

 • Spolupráca - pracujeme tímovo, neustále sa snažíme zlepšovať a inovovať
 • Rešpekt – každého človeka prijímame zdvorilo a s rešpektom
 • Ľudskosť – ľudí prijímame s empatiou a ľudskosťou
 • Zodpovednosť – sme zodpovední za plnenie záväzkov voči našim klientom, partnerom i kolegom
 • Kvalita služieb – neustále vylepšujeme služby a snažíme sa napredovať na trhu
 • Istota – istota oprieť sa o nás vždy, keď to potrebujete aj vďaka 24 hodinovému emergency servisu

 

"Niekedy mám pocit, že v HUMAN RESOURCES vyhynulo to HUMAN. U nás našťastie HUMAN je základným kameňom fungovania.” L.H.

Služby

 • Nábor a výber zamestnancov
 • Assesment Center
 • Psychometrické testovanie
 • Personálne poradenstvo
 • Školenia a kurzy pre zamestnancov
 • Marketing a médiá
 • Zhotovenie webových stránok

 

Pre každú spoločnosť sa vykonávajú individuálne výberové konania na základe požiadaviek budúceho zamestnávateľa.
Náklady na výberový proces sú individuálne stanovené na základe osobného stretnutia a zadaných požiadaviek v objednávke.

Pre informácie nás neváhajte prosím kontaktovať a dohodneme sa na osobnom stretnutí.