Tel.: +421 2 4363 2448

GREAT JOB ON BOARD

YOUR DREAMS

come true

 

protikorupčná politika

CONCORDIA Agency s.r.o. sa zaviazala praktikovať zodpovedný spôsob korporátneho správania a smerovania v súlade s právom, reguláciami a inými požiadavkami, ktoré sú vykonávané našou spoločnosťou. CONCORDIA Agency s.r.o. je plne zaviazaná držať sa silnej protikorupčnej kultúry a politiky a je plne zaviazaná byť v súlade so všetkými protikorupčnými zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi cudzích krajín vrátane, ale nie len, britského UK Bribery Act 2010 ("Act") a zaistiť, že žiadne úplatky alebo korupčné platby, podnety a pod. nie sú nikým, kto u nás alebo v našom mene pracuje, vykonané, ponúkané, vyhľadávané alebo získané.

 

ZODPOVEDNOSŤ A ROZSAH

Táto protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, nezávislých zástupcov, zmluvných partnerov, subdodávateľov, konzultantov, obchodných partnerov a všetky ďalšie strany, ktoré spolupracujú s CONCORDIA Agency s.r.o.

Je zodpovednosťou všetkých vyššie spomenutých strán zaistiť prevenciu úplatkov a ich detekciu, zároveň všetky jej podané správy musia byť v súlade s touto politikou.

 

DARY A POHOSTENIE

Dary a pohostenie sú legitímnou časťou biznisu a mali by byť vykonávané v súlade s touto politikou.

Ak sú dary neprimerané, môžu byť považované za úplatok alebo konflikt záujmov. Za každých okolností by mala byť vykonávaná previerka pri prijímaní a dávaní akejkoľvek forme darov a pohostenia v mene CONCORDIA Agency s.r.o.

Všetky charitatívne dary sú zaznamenané písomným reportom CEO CONCORDIA Agency s.r.o. Charitatívne dotácie nesmú byť dávané a prijímané v hotovosti.

CONCORDIA Agency s.r.o. Nevykonáva žiadne dotácie politickým stranám. 

vikingseachefscrand circleaidaRiverAdvice logo moduletrianaarosatrl logo

lensbury logounihapagavalon waterwaysscenic luxury cruises tours 200

vantage deluxe travelreiseburo mittelthurgauthurgau travelNicko cruises flussreisenfleetpro

celebrity logoswan logowhittlebury logoligabuedeilmanngate 1 travel