Tel.: +421 918 817 785

Objednávka služieb v CONCORDIA Agency, s.r.o.

Meno a piezvisko objednávateľa:*
Tel. kontakt:*
E-mail:*
Adresa:*
Právnická alebo Fyzická osoba:
Názov spoločnosti:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
SK DPH
Ste platcom DPH:
MÁM ZÁUJEM O TIETO SLUŽBY (zaškrtnite iba službu, ktorú si prajete objednať)
Spolu:

INFORMÁCIE K ÚHRADE:

SK40 7500 0000 0040 0607 9926
Variabilný symbol: podľa tabuľky vyššie
Predmet: Vaše meno a priezvisko

Po odoslaní platby nám zašlite prosím doklad
o úhrade na e-mail: concordiaagency@concordiaagency.com

Poznámka
Nahrajte súbor:
Súhlasím s uvedenými podmienkami objednávky:*
Overenie: